#DEUNGASTEATER

#BARNPERSPEKTIV

#UNGDOMSPERSPEKTIV

#TURNÉTEATER

Prisbelönt teater

 

Våren 2020 tilldelades Unga Scenkompaniets grundare och konstnärliga ledare Annika Åman och Alexandra Mangs såväl Österbottens svenska kulturfonds pris, som Mittnordiska kommitténs barn- och ungdomspris, för det unika och enträgna arbete som görs med undersökande och samhällsaktuell barn- och ungdomsteater.

Kulturfondens prismotivering:

”Unga Scenkompaniet erbjuder barn och unga möjlighet att vara med om att skapa teater och genom processen kunna kommentera och förstå världen och sig själva. Annika Åman och Alexandra Mangs har under många år med kunskap, engagemang och kreativitet jobbat gränsöverskridande med både amatörteater och professionell teater och fördomsfritt vitaliserat teaterlivet i svenska Österbotten och i hela Svenskfinland.”

Mittnordenkommitténs motivering:

”Unga Scenkompaniet är en teatergrupp som värnar om de ungas röst i samhället och gör teater utifrån barnens och ungdomarnas perspektiv. Föreställningarna baseras alltid på en gedigen efterforskning och verkliga möten med målgruppen. I teaterkonsten lyfts de ungas verklighet upp och de ungas röster, känslor, upplevelse och åsikter är alltid i fokus.

Unga Scenkompaniets verksamhet handlar om de ungas vardag, välmående och illamående. I föreställningarna är man inte rädd att lyfta upp obekväma saker och prata om dem och det görs utifrån de ungas eget perspektiv, ur deras egen synvinkel.”

Välkommen till de ungas teater

 

Barn och unga har rätt till högklassiga konstupplevelser och vi tror stenhårt på teaterns förlösande kraft. Genom teatern kan vi skildra det svåraste, det grymmaste, det mest fantastiska, lära oss mera om oss själva och varandra, spränga tak och gränser, rädda liv, bidra till ett bättre samhälle.

Unga Scenkompaniet värnar om de ungas röst i samhället och gör teaterföreställningar ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Föreställningarna baseras alltid på en gedigen efterforskning och verkliga möten med målgruppen.

Vi vill med vår teaterkonst lyfta fram de ungas verklighet och ta pulsen på den tid som vi lever i. För oss är de ungas röster, känslor, upplevelser och åsikter det allra viktigaste.

Välkommen till de ungas teater!
Alexandra Mangs och Annika Åman
Konstnärliga ledare

PÅ KOMMANDE:
TEATER FÖR 1-3-ÅRINGAR!

Hösten 2021 gör vi en unik och storslagen scenisk gestaltning för den allra yngsta målgruppen. Publiken välkomnas in i en fantasifull värld där musik, rörelse, rytm, ljud, färg och form står i fokus och där tre skådespelare interagerar med sina unga besökare. Barnen är således delaktiga och medskapande i föreställningen. För barn i åldern 1-3 år och medföljande vuxna.

Föreställningen är ett samarbete med Folkhälsan och kommer att byggas upp på ett flertal orter i Svenskfinland. Mera info om vår turnéplan ges under våren.

URPREMIÄR 14.10.2021

Hurra, min kropp!

Tänk så fantastisk min kropp är! Min kropp kan hoppa, äta, krypa, leka, sova, och till och med göra cirkustrick. Den är också bra på att kramas, men bara då när jag själv vill. Föreställningen Hurra, min kropp! handlar om min kropp, din kropp och alla våra olika och mångsidiga kroppar, om att tycka om sin kropp, få bestämma över sin kropp, vad man kan göra med sin kropp, hur den fungerar och hur den känns. Följ med kompisarna Pi och Qu då de leker cirkus, bygger kropp, åker på rymdresa, spelar ukulele, sjunger och rappar!

Hurra min kropp! riktar sig till 4-7-åringar och har skapats på basen av möten med barn i målgruppsåldern, samt annan efterforskning som rör barn, kropp och hälsa.

PREMIÄR: 3.10.2020
KAN BOKAS UNDER VÅREN 2021!

”Julia Hellén och Kalle Halmén tar sig modigt an ett stort och mångfacetterat ämne och lyckas verkligen engagera barnen i publiken.” (Vbl, 5.10.2020)

Läs mer om föreställningen här

Alla får vara

Alla får vara är en kärleksfull hyllning till kroppen, till olika kroppar, i olika skeden av livet.

I föreställningen möter vi två kvinnor, två systrar, som blivit tilldelade ett avgränsat utrymme där de får vistas och där de delar sin vardag med varandra. Kvinnorna utbyter tankar, upplevelser, smärtor och frustration med varandra, men även glädjen och det fantastiska i att vara kvinna.

Flickor och kvinnor från hela Svenskfinland har bidragit med pjäsmaterialet.

”Så här kan urkraft också se ut – två rödklädda kvinnor i varsitt badkar gör upp med kroppshetsen. Så. Jäkla. Bra.”

KAN BOKAS UNDER VÅREN 2021!

Läs mer om föreställningen här

Nuorten teatteri

Unga Scenkompaniet on teatteriryhmä, joka on jatkuvassa vuorovaikutuksessa yhteiskunnan lasten ja nuorten kanssa. Esitykset kehitetään aina yhteistyönä lasten ja nuorten kanssa.

Lapsilla ja nuorilla on oikeus korkealaatuisiin taide-elämyksiin ja Unga Scenkompaniet uskoo teatterin vapauttavaan voimaan. Teatterin avulla voimme kuvata vaikeita ja tuskallisia asioita, sekä myös kaikkein ihanimpia asioita, oppia enemmän itsestämme ja toisistamme, räjäyttää rajoja ja vaikuttaa parempaan yhteiskuntaan.

Tervetuloa!
Alexandra Mangs ja Annika Åman
Taiteelliset johtajat