#DEUNGASTEATER

#BARNPERSPEKTIV

#UNGDOMSPERSPEKTIV

#TURNÉTEATER

STATSPRIS FÖR BARNKULTUR 2022

Centret för konstfrämjande beviljar statspriset i barnkultur till Alexandra Mangs (f. 1985) och Annika Åman (f. 1986) för deras passionerade arbete med barn- och ungdomsteater. De grundade 2012 barn- och ungdomsteatern Unga Scenkompaniet i det svenskspråkiga Österbotten. Mangs är skådespelare samt konstnärlig ledare, medan Åman är regissör, dramaturg samt konstnärlig ledare.

Mangs och Åman har i tio år skapat gränsöverskridande samhällelig teaterkonst som ger barn och unga en röst. Teaterns alla föreställningar grundar sig på ingående bakgrundsarbete och samarbete med barn och unga. Denna metod möjliggör genuin växelverkan med barn och unga samt med deras världar.

Mangs och Åman anser att barn och unga har rätt till högklassiga konstupplevelser. Med hjälp av teaterkonst har de behandlat svåra och smärtsamma ämnen, som rädslor och skam, men även de allra härligaste och mest fantastiska sakerna i barns och ungas liv. Mangs och Åman tror att det genom teater går att bryta tak och gränser samt bygga ett bättre samhälle. De skapar en verksamhetsmiljö med trygga ramar på teatern där olika grupper kan bli starkare och möta skrämmande och utmanande ämnen samt hitta lösningar på dem.

(FI) Taiteen edistämiskeskus myöntää lastenkulttuurin valtionpalkinnon Alexandra Mangsille (s. 1985) sekä Annika Åmanille (s. 1986) heidän intohimoisesta työstään lasten- ja nuortenteatterin parissa. He perustivat vuonna 2012 ruotsinkieliselle Pohjanmaalle Unga Scenkompaniet -lasten- ja nuortenteatterin. Mangs on näyttelijä sekä taiteellinen johtaja ja Åman ohjaaja, dramaturgi sekä taiteellinen johtaja.

Mangs ja Åman ovat jo kymmenen vuoden ajan luoneet rajat ylittävää yhteisöllistä teatteritaidetta, joka antaa äänen lapsille ja nuorille. Teatterin jokainen esitys perustuu vahvaan taustatutkimukseen ja yhteistyöhön lasten ja nuorten kanssa. Tämä työskentelytapa mahdollistaa aidon vuorovaikutuksen lasten ja nuorten sekä heidän maailmojensa kanssa.

Mangsin ja Åmanin mukaan lapsilla ja nuorilla on oikeus korkeatasoisiin taide-elämyksiin. He ovat kuvanneet teatteritaiteen avulla vaikeita ja tuskallisia aiheita, kuten pelkoja ja häpeää, mutta myös kaikkein ihanimpia ja fantastisimpia asioita lasten ja nuorten elämässä. Mangs ja Åman uskovat, että teatterin kautta on mahdollista rikkoa kattoja ja raja-aitoja sekä rakentaa parempaa yhteiskuntaa. He luovat teatteriin toimintaympäristön, jonka turvallisissa puitteissa yhteisöt voivat voimistua ja kohdata pelottavia ja haastavia aiheita sekä löytää niihin ratkaisuja.

Välkommen till de ungas teater

Barn och unga har rätt till högklassiga konstupplevelser och vi tror stenhårt på teaterns förlösande kraft. Genom teatern kan vi skildra det svåraste, det grymmaste, det mest fantastiska, lära oss mera om oss själva och varandra, spränga tak och gränser, rädda liv, bidra till ett bättre samhälle.

Unga Scenkompaniet värnar om de ungas röst i samhället och gör teaterföreställningar ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Föreställningarna baseras alltid på en gedigen efterforskning och verkliga möten med målgruppen.

Vi vill med vår teaterkonst lyfta fram de ungas verklighet och ta pulsen på den tid som vi lever i. För oss är de ungas röster, känslor, upplevelser och åsikter det allra viktigaste.

Välkommen till de ungas teater!

ALEXANDRA MANGS OCH ANNIKA ÅMAN
Konstnärliga ledare och grundare

 

 

OAS

En visuell och språkstimulerande teaterföreställning för 0-3-åringar och deras medföljare

Ett samarbete mellan Unga Scenkompaniet, Dialog och Wasa Teater

Har du ett barn i åldern 0-3 år i din närhet? Välkomna på en oförglömlig teaterupplevelse tillsammans!

Små barn behöver konst. De har rätt till storslagna konstupplevelser där de får upptäcka och utforska sig själva och omvärlden. OAS skapades ursprungligen år 2021 på basen av efterforskning om småbarns utveckling och med hjälp av provpublik under hela repetitionsprocessen. Resultatet blev en unik och fantasifull konstupplevelse fylld av musik, rörelse, rytmer, språkljud, färger och former.

Våren 2024 återupptar och förnyar vi den omtyckta föreställningen, nu med en större ensemble i en ny, fantasifull scenografi som byggs upp på Vasallen, Wasa Teater.

PREMIÄR: 6.4.2024

Läs mer om föreställningen här

PROJEKT S – THE MOVIE

SE TRAILER HÄR! SE FILMEN GRATIS HÄR!

”Precis så där känns det att vara ung” – pojke 16 år

År 2017  åkte vi ut till skolor och träffade ungdomar i åldern 13-20 år för att ta reda på vilka deras tankar och erfarenheter av skuld och skam var. Resultatet blev föreställningen ”Projekt S”, där publiken mötte ett tiotal fiktiva ungdomar på scenen.

Pjäsen blev en stor succé och turnerade i hela Svenskfinland under åren 2017-2018. Nu har vi valt ut några kapitel och gjort om föreställningen till film.

I ”Projekt S – The movie” får ni möta Nea, Mehdi, Siri, Isabella, Robin, Flickan och Hampus. Allt material är inspirerat av mötet med verkliga ungdomar, samt sådant som vi stötte på under efterforskningen.

Filmen är inspelad i Närpes och Kaskö. Österbottniska ungdomar medverkar som statister tillsammans med skådespelarna.

Filmen är 35 minuter lång och kan med fördel ses i skolan. Till filmen finns ett pedagogiskt material som du hittar här: Pedagogiskt material, Projekt S – The movie

 

Filmen har förverkligats med stöd från Svenska kulturfonden och Konstsamfundet.
Filmen är en del av satsningen ”Ung 2021” tillsammans med HSS Media, Förlaget, CLL, SÖU
och Skrivande skola/Svenska modersmålslärarföreningen i Finland.

 

 

Prisbelönt teater

Våren 2020 tilldelades Unga Scenkompaniets grundare och konstnärliga ledare Annika Åman och Alexandra Mangs såväl Österbottens svenska kulturfonds pris, som Mittnordiska kommitténs barn- och ungdomspris, för det unika och enträgna arbete som görs med undersökande och samhällsaktuell barn- och ungdomsteater.

Kulturfondens prismotivering:

”Unga Scenkompaniet erbjuder barn och unga möjlighet att vara med om att skapa teater och genom processen kunna kommentera och förstå världen och sig själva. Annika Åman och Alexandra Mangs har under många år med kunskap, engagemang och kreativitet jobbat gränsöverskridande med både amatörteater och professionell teater och fördomsfritt vitaliserat teaterlivet i svenska Österbotten och i hela Svenskfinland.”

Mittnordenkommitténs motivering:

”Unga Scenkompaniet är en teatergrupp som värnar om de ungas röst i samhället och gör teater utifrån barnens och ungdomarnas perspektiv. Föreställningarna baseras alltid på en gedigen efterforskning och verkliga möten med målgruppen. I teaterkonsten lyfts de ungas verklighet upp och de ungas röster, känslor, upplevelse och åsikter är alltid i fokus.

Unga Scenkompaniets verksamhet handlar om de ungas vardag, välmående och illamående. I föreställningarna är man inte rädd att lyfta upp obekväma saker och prata om dem och det görs utifrån de ungas eget perspektiv, ur deras egen synvinkel.”

Nuorten teatteri

Unga Scenkompaniet on teatteriryhmä, joka on jatkuvassa vuorovaikutuksessa yhteiskunnan lasten ja nuorten kanssa. Esitykset kehitetään aina yhteistyönä lasten ja nuorten kanssa.

Lapsilla ja nuorilla on oikeus korkealaatuisiin taide-elämyksiin ja Unga Scenkompaniet uskoo teatterin vapauttavaan voimaan. Teatterin avulla voimme kuvata vaikeita ja tuskallisia asioita, sekä myös kaikkein ihanimpia asioita, oppia enemmän itsestämme ja toisistamme, räjäyttää rajoja ja vaikuttaa parempaan yhteiskuntaan.

Tervetuloa!

ALEXANDRA MANGS JA ANNIKA ÅMAN
Taiteelliset johtajat ja perustajat