#DEUNGASTEATER

#BARNPERSPEKTIV

#UNGDOMSPERSPEKTIV

#TURNÉTEATER

En betraktelse av och en hyllning till kvinnans kropp

Alla får vara

Av och med: Alexandra Mangs och Annika Åman

Premiär: 24.11 2018 kl.20 på Platform, Kyrkoesplanaden 20 i Vasa

Turnerar fram till 31.3 2019

Alla får vara är en kärleksfull hyllning till kroppen, till olika kroppar, i olika skeden av livet. En föreställning som undersöker flickors och kvinnors förhållanden till sin egen kropp och identitet. Pjäsen tar även upp frågan om självbestämmanderätten över den egna kroppen.

I föreställningen möter vi två kvinnor som blivit tilldelade ett avgränsat utrymme där de får vistas och där de delar sin vardag med varandra. Kanske berättar de sina egna berättelser? Kanske sina förmödrars? Kanske sina medsystrars? Kanske finns det saker som de inte vill prata om?

Kvinnor från hela Svenskfinland har bidragit med pjäsmaterialet.

Läs mer om föreställningen här

Välkommen till de ungas teater!

Barn och unga har rätt till högklassiga konstupplevelser och vi tror stenhårt på teaterns förlösande kraft. Genom teatern kan vi skildra det svåraste, det grymmaste, det mest fantastiska, lära oss mera om oss själva och varandra, spränga tak och gränser, rädda liv, bidra till ett bättre samhälle.

Unga Scenkompaniet värnar om de ungas röst i samhället och gör teaterföreställningar ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Föreställningarna baseras alltid på en gedigen efterforskning och verkliga möten med målgruppen.

Vi vill med vår teaterkonst lyfta fram de ungas verklighet och ta pulsen på den tid som vi lever i. För oss är de ungas röster, känslor, upplevelser och åsikter det allra viktigaste.

Välkommen till de ungas teater!
Annika Åman och Alexandra Mangs
Konstnärliga ledare

 

Nyheter