Bli understödande medlem

Som understödande medlem till Unga Scenkompaniet r.f. stöder Du verksamheten genom att betala ett bidrag på minst 10 € till kontonummer FI 2349700010169793. (Uppge ”Medlem” som meddelande)

Tack för Ditt stöd!