De gränsbevakande

Illustration: Sten Snickars

Unga Scenkompaniet driver under år 2017-2019 ett utvecklingsprojekt i samarbete med SÖU och ett antal ungdomsföreningar i Österbotten. Syftet är att låta landsbygdens barn och unga komma till tals genom drama och teater. Projektet, som går under namnet De gränsbevakande, stöds av Aktion Österbotten och Svenska Kulturfonden.

Genom dramapedagogiska metoder undersöks temat gränser. Resultatet kommer att bli två nyskrivna föreställningar som involverar både barn, ungdomar och en professionell ensemble bestående av skådespelare och konstnärer. Förutom att barnen och ungdomarna bidrar med pjäsmaterialet och erbjuds möjlighet att medverka i premiärföreställningarna, kommer de även att involveras i skapandet av scenografi, dräkter och musik. Detta är ett unikt projekt som du inte bör missa!

PREMIÄR VÅREN 2019 (för lågstadier)
OCH HÖSTEN 2019 (högstadiet och andra stadiet)