De gränsbevakande

Illustration: Sten Snickars

Hur är det att växa upp i Österbotten idag?
Unga Scenkompaniet driver under år 2017-2019 ett landbygdsutvecklingsprojekt i samarbete med SÖU och ett antal ungdomsföreningar i Österbotten. Syftet är att låta landsbygdens barn och unga komma till tals genom drama och teater. Projektet, som går under namnet De gränsbevakande, stöds av Aktion Österbotten och Svenska kulturfonden.

Genom dramapedagogiska metoder undersöks de ungas vardag, deras åsikter om samhället och den egna orten, liksom deras tro på framtiden. Hur är det egentligen att vara barn och ungdom på den österbottniska landsbygden idag och vilka är de ungas egna påverkningsmöjligheter? I Finland blir det riksdagsval år 2019. Vad skulle barnen själva vilja säga till våra beslutsfattare? Är det någon alls som lyssnar?

Resultatet av projektet blir två nyskrivna föreställningar som involverar både barn, ungdomar och en professionell ensemble i Unga Scenkompaniets regi. Förutom att barnen och ungdomarna bidrar med pjäsmaterialet och erbjuds möjlighet att medverka i premiärföreställningarna, kommer de även att involveras i skapandet av scenografi, dräkter och musik.

PREMIÄR 1: SÅ KOM IHÅG DET FINNS FLER ÄN STADSBOR, PLS
(för lågstadier) 27.4 2019
Reprisföreställningar med barnen på scenen: 4.5, 5.5
Därefter turnerar föreställningen i maj och september 2019

”Det bästa med att bo på landet är väl att man kan gå ut i skogen och skrika så hårt man vill.

Det är ingen som hör, ingen som bryr sig.”

PREMIÄR 2:
(för högstadiet och andra stadiet) 9.11 2019
Reprisföreställningar med ungdomarna på scenen: 16.11, 17.11
Därefter turnerar föreställningen i november och december 2019

ARBETSGRUPPEN BESTÅR AV:
Karin Berglund, regissör
Annika Åman, dramaturg/pjäsförfattare
Anders Karls, scenograf/kostymör
Julia Åman, musiker/kompositör/tekniker/skådespelare
Tuuli Heinonen, skådespelare
Kalle Halmén, skådespelare
Alexandra Mangs, skådespelare